Mgr. Peter Majláth

Medzi moje akademické a odborné úspechy patrí magisterský titul v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo z/do slovenského, anglického a španielskeho jazyka z Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho som získal CELTA certifikát vo výučbe angličtiny z University of Cambridge, počas trojročného pobytu v Brightone vo Veľkej Británii, po ukončení štúdiana St.Giles College v roku 2007.

Vzdelanie:

Dec 2007

St. Giles College Brighton, University of Cambridge – CELTA certifikát,
profesionálna kvalifikácia učiteľa anglického jazyka

Máj 2007

Derby College, BIIAB National Certificate for Personal License Holders
kvalifikácia manažmentu potrebná pre prevádzkovanie hotela alebo baru

Jún 2005 

Filologická fakulta UMB Banská Bystrica, diplom – magister,
tlmočníctvo a prekladateľstvo, špecializácia: anglický a španielsky jazyk a kultúra

Jún 2002 

Universitad Castilla la Mancha Toledo,
denné štúdium ako Erasmus študent

Feb 2002

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica,
osvedčenie pre prácu v cestovnom ruchu

Jún 1998

RK Centrum Universa B. Bystrica, Cambridge First Certificate Grade B,
denné nadstavbové dvojročné štúdium anglického jazyka

Jún 1995 SOU Elektrotechnické B. Bystrica, maturita
   

Jazykmi sa živím od roku 1999 a mám mnoho skúseností ako v tlmočení a prekladoch, tak aj v učení a doučovaní angličtny a španielčiny. Svoje schopnosti som mal možnosť dokázať aj na jazykovej škole Olivet, kde som učil angličtinu ako jediný cudzinec medzi ostatnými rodenými hovorcami.

V súčasnosti spolupracujem s jazykovými agentúrami v Bratislave. Poskytujem štandardné služby, ale aj špecializované na obchodnú angličtinu (účtovníctvo, audit, kontroling, faktoring, marketing, analýzy, správy a pod.), technickú, právnu angličtinu a pod.