Cenník

Preklad štandardnej normostrany (t.j. 1500 znakov bez medzier)

€ 14,90

Začatá hodina tlmočenia (simultánne alebo konzekutívne)

€ 24,90

Lekcia učenia alebo doučovania (60 min)

€ 14,90

Ceny sú orientačné keďže na ich stanovenie má vplyv množstvo faktorov. Preto konečná cena bude stanovená dohodou a môže byť nižšia, ale aj vyššia, ako je hore uvedená cena.